Breath control som del af en sexleg. Lær om breath control her.

Ilt kontrol er den ultimative magtudøvelse du som S’er kan udføre. Du styrer ikke bare hvad sub’en føler (f.eks smerte) eller hvad vedkommende oplever (ved f.eks sanse frarøvelse), du kontrollerer om den underdanige overlever. Ja, det lyder dramatisk, men det er egentlig også meningen.

Men hvad er det gode ved en nærdødsoplevelse, som kvælning jo er?

Det kommer an på hvem du spøger. For den dominante vil det være at vedkommende har den ultimative magt over et andet menneske, samt oplevelsen af, at den underdanige har en ubetinget tillid til den dominantes evner.

Men der er selvfølgelig også en gevinst for den underdanige. Den totale følelse af afmagt og i takt med at iltmanglen begynder at have effekt, vil vedkommende mærke en form for beruselse. Hvis du som underdanig formår at slappe helt af, imens den dominante kvæler dig, så vil du komme til at opleve noget som minder om en hash- eller morfinrus. Bare følelsen af, at noget strammer om ens hals kan være usædvanlig og pirrende, da det er et utroligt følsomt område.

Den mest almindelige form for Erotisk Kvælning(også kaldet asphyxiation, Breath Control play, breath play, asphyxiophilia, or hypoxyphilia)er afklemning af luftrøret med et bælte eller reb. På denne måde nedsættes mængden af blodstrømmen til hjernen, hvilket medfører cerebral hypoxi (iltmangel i hjernen). Dette vil bevirke man bliver svimmel, opstemt og føler nær besvimelse; dette samt spændingen i det vil øge effekten af onani. Desværre vil den nedsatte blodtilførelse til hjernen også gøre vedkommende desorienteret, svækket, manglende koordinering og døsighed. Dermed mister vedkommende evnen til at frigøre sig selv, hvilket slutteligt vil resultere i at vedkommende dør.

Derfor må man ALDRIG lege med dette alene!!

Hvorfor kan mange submissive lide det? Nedenstående afsnit har vi fået tilsendt fra en skøn m'er. Her beskriver hun hvorfor hun godt kan lide det. Og hun er bestemt ikke ene om at have det sådan.

Et ordsprog lyder: "Så naturligt som at trække vejret". Men hvad så, når det ikke længere er dig selv, der styrer din vejrtrækning?
At overlade en af de mest fundamentale ting til et andet menneske er den største tillidserklæring.
Når Han med den ene hånd har fat i håret på mig og den anden holder for næse og mund ( åndedrætskontrol) har jeg to valg: Jeg kan kæmpe imod eller overgive mig. Den naturlige menneskelige reaktion er at forsøge at få ilt - men i kraft af min underkastelse og tillid til Ham, bliver kampen en ganske anden.
Jeg kæmper ikke for at komme fri, men for at klare det Han har bestemt.
Når Han samtidig roser mig og anmoder om, at jeg holder ud lidt længere, så vil jeg altid gøre mit yderste - på trods af den instinktive refleks om at fjerne Hans hånd.
Når Han så endelig lader mig trække vejret igen er det en berusende fornemmelse. Han holder mig tæt ind til sig for at sikre, at jeg er tryg og stabil inden vi fortsætter.
Åndedrætskontrol kan være en meget kraftfuldt oplevelse, men kvælning, hvor man besvimer, er ulig noget andet jeg har prøvet.
Der er til dato kun én jeg har haft tillid nok til, at Han kan gøre det. Det er ikke noget jeg anbefaler, at man udforsker med en ny Herre.
Jeg sidder oftest på gulvet med Ham bag mig. Det kan være svært ikke at spænde i kroppen når man ved, hvad der skal til at ske, men Han hvisker altid et par beroligende ord, der får mig til at slappe af.
Når jeg mærker Hans hænder eller arm omkring halsen sker der to ting - jeg underkaster mig totalt og jeg bliver tændt.
Herefter føles det som om mine sanser "trækker sig sammen". Én af de første ting, der forsvinder, er synet - alt bliver sløret og jeg kan ikke fokusere. Dernæst bliver jeg let i hovedet og hele kroppen snurrer. Det sidste der forsvinder inden jeg besvimer er hørelsen.
Så snart jeg er væk slipper Han, så der igen kommer ilt til hjernen. Det tager måske i alt 5 sekunder, men jeg har ingen tidsfornemmelse overhovedet.
Bagefter holder Han mig tæt ind til sig, både for at give tryghed/nærhed og for at sikre sig, at jeg er helt okay inden vi fortsætter med andet.
Jeg er helt høj bagefter og har en følelse af, at 'tavlen er visket ren'.

Fra en anonym submissiv.

Farer ved Breath Control.

Det ville være uansvarligt af os, ikke at komme med nogle alvorligt mente advarsler i denne guide.

Breath Control anses for at være leg på kanten af hvad der kan være sikkert. Dette betyder at der altid vil være en risiko når man leger med Breath Control. Der vil være personer som er ekstra udsatte for varige bivirkninger ved Breath Control. Der vil altid være en øget risiko for bivirkninger ved Breath Control, men hvis I stadig er indstillet på at prøve det, så er det vigtigt at have en forståelse af sikkerheden og evt. bivirkninger.

Hvis man udøver Breath Control ved at af klemme luftrøret, kan der være risiko for at lave skader på strubehovedet, som er utrolig skrøbeligt. Skader på strubehovedet er uoprettelige!

En af de største risici, er at du fratager ilt fra personen for længe. Hjernen kræver masser af ilt, da det er et organ med et meget højt stofskifte og uden ilt dør hjernen. Så hvis du fratager en persons vejrtrækning for længe, kan det give permanent hjerneskade og potentielt endda medføre døden.

Manglende blodtilførelse til hjernen kan også bevirke at hjertet slår hurtigere eller slår uregelmæssigt, i et forsøg på at øge mængden af blod til hjernen, hvilket kan give arytmi.

Iltmangel i hjernen har en stor indvirkning på hjertet, da hjertet vil arbejde for at genoprette iltbalancen i hjernen. Det frarådes derfor at personer med hjerteproblemer leger med Breath Control, da hjertet i forvejen er presset.

En anden fare kan være hvis du klemmer de to store halspulsåre af. Der sidder i halspulsårene et center som styrer blodtrykket. Hvis du af klemmer halspulsårene stiger trykket. Blodtryk og puls er meget afhængige af hinanden. Når blodtrykket stiger kompenserer kroppen ved at sænke pulsen.

Som tidligere nævnt kan man blive desorienteret og miste evnen til at koordinere. Vedkommende er derfor ikke i stand til at bruge sit stopord, det kan derfor være en rigtig god ide at vedkommende holder en hånd i vejret, hvis du skulle komme til at klemme af for halspulsårene. I takt med at vedkommende bliver døsig vil armen falde ned, og du bør straks slippe taget, så vedkommende kan få blod og ilt til hjernen igen.

Skulle uheldet være ude, så er det vigtigt du ikke går i panik. Hvis den underdanige besvimer skal du løsne alle bånd, reb m.v. og lægge vedkommende ned på ryggen. Lad vedkommende komme til sig selv, det er ofte ikke nødvendigt at ruske i vedkommende. Vores krop er heldigvis utrolig hårdfør. Såfremt vedkommende stopper med at trække vejret skal du selvfølgelig ringe 1-1-2 og udøve Førstehjælp – Hvilket enhver Dominant bør kunne.

Vi anbefaler derfor at Breath Control ikke udføres på folk med vejrtrækningsproblemer, astma, hjertekarsygdomme, eller andre lidelser der har med besværet vejrtrækning at gøre, eller nedsat evne til at transportere ilt rundt i kroppen.

 

Måder at lege med Breath Control

Der findes mage måder at lege med Breath Control, en pose over hovedet, en rem om halsen, en hånd over næse & mund, masker der hæmmer vejrtrækningen m.fl.

Kvælning:

Kvælning med hånden er forholdsvis nemt og lige til. Hvis du er højrehåndet, lader du din venstre hånde glide op ad nakken og gribe fat i håret helt inde ved hårbunden. Højre hånd placere du så over munden og fatter med tommelfinger og pegefingerens rod om personens næse. Nu kan vedkommende ikke få vejret.

Er din hånd ikke stor nok til dette er der også andre måder.

Strangularing:

Ligesom før, lader du din venstre hånde glide op ad nakken og gribe fat i håret helt inde ved hårbunden. Højre hånd placeres over strubehovedet og lige under hagen. Strubehovedet er som nævnt utrolig skrøbeligt og det er derfor meget vigtigt ikke at klemme direkte på den. Strubehovedet er kileformet. Ved at placere hånden over strubehovedet, kan det ikke flytte sig ind under din hånd når den underdanige laver en synkebevægelse. Det kan den hvis man placere hånden under strubehovedet. Med den bløde del mellem tommel og pegefinger presses langsomt lodret ind mod luftrøret.

Halsens anatomi

Til denne er det meget vigtigt at den underdanige kan slappe helt af, da musklerne i halsen er meget stærke, så der skal en del kraft til hvis vedkommende kæmper imod.

Hvis det ikke lige vil lykkes så kan det hjælpe at man med den venstre hånd, som holder i håret, skubber hovedet en anelse forover.

Vær opmærksom på at tommel og pegefinger ikke klemmer af for halspulsårene. Da det vil være Blood Choke og ikke Breath Control.

Prøv Jer frem med korte kvælertag, indtil I har vænnet jer til det. Test grænsen lidt ad gangen og træk legen ud.En dårlig kvælningsoplevelse kan være traumatiserende for personen.

Vi vil klart anbefale at man bruger hænderne fremfor reb, bælter m.m. da et håndgreb kan fjernes straks og andre remedier kan være svært at fjerne øjeblikkeligt.

Bagging:

Der er også en del som ynder at bruge en plastpose over hovedet af den underdanige. Det kan dog her være meget svært at kontrollere/styre mængden af ilt. Der er ca 21% ilt i luften. I en udåndning er der ca. 17%. Så der vil være ilt til nogle ud/indåndinger. Problemet er desværre CO2'en som man også indånder. Som der naturligt vil blive mere og mere af, da det er det vi bl.a. udånder. 

pose over hoved

Queening/Kinging/Facesitting:

Giveren sidder overskrævs på modtagerens ansigt, og blokere for mund og næse med sine kønsdele og baller. En god leg, fordi der ikke er nogen mekaniske blokeringer der skal løsnes ved panik. En dårlig leg fordi giveren ikke kan se modtagerens ansigt/øjne. Lidt af den samme effekt kan også opnås med et dybt blowjob, hvor ilttilførslen også stoppes.

facesittingI vand:

Man kan også i badet/pool'en lege nogle skønne BC-lege. Du kan give din partner besked på at stimulere dit køn under vandet. Bare det at skulle have hovedet under vand virke panik fremkaldende. Når I bliver lidt mere trygge ved det kan du symbolsk have fat i vedkommendes hoved/hår. Der er dog en risiko for at den underdanige sluger vand under denne seance. Vand i lungerne er selvsagt usundt!

BJ under vand

Korte sikkerhedsråd, men vigtige:


Leg aldrig med åndedrætskontrol, når du er alene.

Vær sikker på, at det der hindrer åndedrættet kan fjernes meget hurtigt.

Brug så vidt muligt åndedrætskontrol ved en aktiv handling, for eksempel at holde hånden for munden, så grebet løsnes og den underkastede ikke bliver kvalt, hvis der skulle ske noget med den dominerende.

Pas på med at blokere munden, så den underkastede ikke kan kaste op, hvis der skulle opstå et ildebefindende.

Sørg altid for at have en eller anden form for stopkode, vælg signaler der ikke kan overses eller overhøres. Evt. have en lille klokke i hånden, som kan slippes.

Vær opmærksom på, at den dominerende part skal være meget opmærksom på den underdanige, da en stærkt seksuelt ophidset person ikke altid er i stand til at sige fra.

Brug god tid på at lade den underdanige komme sig over oplevelsen. Nogle har brug for at blive skærmet fra omgivelserne. Især lyde virker voldsommere.

Respekter og pres aldrig din partner til BC. Mange mennesker går i panik ved bare tanken om ikke at kunne få luft. Hvilket er helt naturligt. BC strider imod al sund fornuft i vores krop.

Sadistenstoolbox ejer og skribenten af ovenstående tekst, kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle ulykker, afstedkommet af informationerne i teksten.

Vi ved meget men ikke alt. Hvis du synes vi mangler noget eller har fået skrevet så det kan opfattes forkert. Så vil vi MEGET gerne høre fra dig. BDSM er et sammenspil imellem to eller flere parter og vil derfor ikke ens for alle. Find din/Jeres stil. Vær tro imod Jer selv og gør ikke noget som du/I føler er forkert.

Har du haft en oplevelse med breathcontrole, som du gerne vil dele - eller nogle tips og tricks, ja så er du velkommen til anonymt at bruge kommentarsporet.

Kommentarer

  • Jeg er ny i dette fag. Er blevet lidt usikker på, hvordan BC helt fungerer?
    Af: Ny sub og BC den 9 May 2016

    Hej. Jeg er ny i dette fag. Er blevet lidt usikker på, hvordan BC helt fungerer? Er der forskel på at lukke af for blodet ved blodårerne på siderne af halsen og for at lukke af for luft ved strubehovedet? Og hvis ja, er det ene så meget skadeligt end det andet? Synes jeg har søgt nettet tyndt. Min dom jeg har prøvet lidt forskelligt med vejrtrækning.. Meget ophidsende. Ser frem til at høre fra jer. Mvh.

Efterlad en kommentar