Ved at tage webstedet i brug accepterer du vilkårene. Kan du ikke acceptere vilkårene i det følgende, må du ikke bruge webstedet.

Brug af webstedet

Sadistenstoolbox.dk giver dig ret til at få vist og hente materiale på denne her sm shop ved navnet Sadistens Toolbox til personlig, ikke-kommerciel anvendelse, forudsat at du respekterer al ophavsret, varemærker og anden ejendomsret til de indeholdte oplysninger, dokumenter og webstedet.

Du har ikke ret til at ændre i materialet på webstedet, genskabe eller offentligt fremvise, udføre, distribuere eller på anden måde bruge materialet til andet offentligt eller kommercielt formål uden skriftlig tilladelse fra Sadistenstoolbox.dk. Al brug af materiale iht. disse Vilkår på ethvert andet websted, computere i netværk eller i trykte medier er forbudt, uanset formål, uden skriftlig tilladelse fra Sadistenstoolbox.dk - dette gælder sexlegetøj såvel sm legetøj.

Ophavsret

Webstedet er ophavsretligt beskyttet, og al uautoriseret brug af ethvert materiale herfra vil føre til overtrædelse af copyright og varemærkebeskyttelse. Enhver form for kopiering, bearbejdning, oversættelse, modifikation og ethvert misbrug af hele eller dele af dette websted i enhver form er forbudt. Ethvert brud på disse vilkår medfører, at din ret til at bruge webstedet automatisk ophører, og du skal øjeblikkeligt destruere det hentede eller trykte materiale. Brugermeddelelser Alt andet materiale, alle andre oplysninger eller meddelelser end af personlige karakter, se Beskyttelse af identitet, som du overfører eller sender til dette websted, betragtes som ikke-fortroligt og uden ophavsret (Brugermeddelelser). Sadistenstoolbox.dk har ingen forpligtelser i forbindelse med brugermeddelelser. Sadistenstoolbox.dk kan frit kopiere, offentliggøre, distribuere, indarbejde eller bruge alle data, billeder, lyde, tekst og andre ting indeholdt i brugermeddelelser til ethvert formål. Det er forbudt at offentliggøre eller sende materiale til og fra dette websted, som måtte være ulovligt, skadeligt, krænkende eller anstødeligt. Links til andre websteder Hyperlinks til andre websteder fra dette websted er en service til dig. Sadistenstoolbox.dk har ikke gennemset, kontrol over eller ansvar for disse websteder og deres indhold. Hyperlinks til andre websteder indebærer ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, og Sadistenstoolbox.dk forbeholder sig ensidigt retten til at slette sådanne links. Anvender du disse hyperlinks, sker det på dit eget ansvar.

Ansvar

Dit besøg og brug af dette websted foregår på eget ansvar. Sadistenstoolbox.dk er omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af dette websted, men da indholdet er udsat for hyppige ændringer, kan vi ikke garantere for, at indhold og software altid er korrekt, fejlfrit og ajourført, eller at brugen af den vil være uden afbrydelser. Sadistenstoolbox.dk tilstræber at være omhyggelig med skriftlige råd via dette websted og vil svare efter bedste evne og overbevisning. 

Ansvarsfraskrivelse

Der påhviler i intet tilfælde Sadistenstoolbox.dk nogen erstatningspligt for skader af nogen art (herunder f.eks. skader på personer og inventar), som opstår ved brug af, eller manglende evne til at bruge værktøjet korrekt, herunder taler vi både om bdsm udstyr, bondage og andre former for sexlegetøj forhandlet i vores sm shop. SadistensToolbox.dk kan når som helst og uden varsel foretage ændringer i opbygning, materiale, produkter og priser på dette websted. Brugere af dette websted accepterer, at SadistensToolbox.dk er fritaget for ethvert ansvar for webstedets indhold, software, råd og vejledning, eller for brugen af disse.

Lovvalg

Webstedet ejes og drives af SadistensToolbox.dk. Du er indforstået med, at disse "Betingelser for brug" og dit brug af webstedet reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark. I forholdet mellem SadistensToolbox.dk og brugerne gælder således dansk ret.